Grootkijken heeft een connotatie met Kleinkijken. Bij dit thema richt ik mij vooral op het landschap en de daarin 'acterende' dieren, in dit geval in het landschap rondom Renkum bij de Telefoonweg op de paarden van ' De Staadegaard' en de koeien van, naar ik meen, boer Peelen.